Välkommen till Nostalgisidan!Nostalgisidan är ett samarbete mellan Alfredssons Maskinaffär och OTD Tools.

Tanken med sidan är att samla bilder och information om äldre teknik och industrihistoria såsom industribyggnader, kvarnbyggnader, smedjor, råoljemotorer, ångmaskiner, vattenturbiner, vattenhjul, verkstadsmaskiner m.m.

Om du anser att information eller bilder bryter mot upphovsrätten kontakta oss så att vi kan plocka bort denna. Vi har inte möjlighet att granska varje enskild bild.

Vi ansvarar inte för korrektheten i den information som presenteras på sidan.

Har du egna bilder och information du vill bidra med, maila detta till info@alfredssonsmaskin.com.